|   Obróbka Metali

Obróbka mechaniczna


Aby w pełni zadowolić naszych klientów Vikset dysponuje szeroką gamą precyzyjnych i wytrzymałych obrabiarek do wszystkich typów obróbki mechanicznej jak gięcie, cięcie, fazowanie, gwintowanie, wiercenie czy spawanie.


Dzięki temu nowoczesnemu i zróżnicowanemu parkowi maszynowemu oraz dobrej sieci partnerskiej Vikset w przeciwieństwie do wiekszości średnich i małych przedsiębiorstw na rynku oferuje swoim klientom bardzo szeroki wachlarz usług gwarantując wykonanie nawet bardzo złożonych projektów w jednum miejscu. Rzutuje to najważniejsze czynniki w tym czas wykonania, optymalizacja kosztów oraz minimalizacja ryzyka.


Wykonujemy obróbkę na małych i średnich konstrukcjach. Nasz doświadczony zespół w połączeniu z nowoczesnymi maszynami i najnowszą technologią zapewniają jednocześnie jakość oraz szybkość wykonania zarówno prostych jak i bardzo skomplikowane projektów z zachowaniem optymalnej ceny.


Proces technologiczny wiercenia


Wiercenie, rozwiercanie i pogłębianie są sposobami obróbki otworów Kołowych. Charakteryzują się one taką samą zasadą kinematyczną, lecz w każdym przypadku różna jest budowa narzędzi skrawających, dokładność wykonania otworu i objętość skrawanego materiału.


Wiercenie stosuje się do kształtowania otworów w pełnym materiale lub do powiększania średnicy wykonanego wstępnie otworu. Uzyskiwana dokładność wymiarowo-kształtowa zawiera się w klasach IT11—IT14.


Odmiany wiercenia, rozwiercania i pogłębiania:


 • Wiercenie w pełnym materiale
 • Rozwiercanie
 • Rozwiercanie zgrubne
 • Rozwiercanie wykańczające
 • Pogłębianie walcowo – czołowe
 • Pogłębianie czołowe
 • Pogłębianie stożkowe
 • Pogłębianie kształtowe


Ze względu na kształt otworu rozróżnia się wiercenie przelotowe i nieprzelotowe. Rozwiercanie stosuje się do obróbki otworów o dużej dokładności wymiarowo-kształtowej i małej chropowatości powierzchni. W przypadku otworów bardzo dokładnych stosuje się zazwyczaj trzy przejścia obróbkowe: rozwiercanie zgrubne, półwykańczające i wykańczające.Proces technologiczny fazowania


Fazowanie to jedna z metod ukosowania czyli wytwarzania krawędzi pomiędzy dwoma bokami materiału pod innym kątem niż kąt prosty. Fazowanie zazwyczaj wykonuje się poprzez obróbkę mechaniczną następującymi narzędziami:


 • Pilnik
 • Wiertło
 • Nóż tokarski


Fazowanie wykonuję się również na następujących maszynach:


 • Frezarka
 • Tokarka
 • Strugarka
 • Szlifierka


Proces technologiczny gięcia


Gięcie to proces, którego wynikiem jest ukształtowania zakładanej formy. Składa się on z kilku etapów. Aktualnie proces gięcia w skali przemysłowej wykonywany jest w całości na maszynach. W procesie wyróżniane są trzy fazy:


 • Gięcie sprężyste
 • Gięcie plastyczne
 • Dotłaczanie


W pierwszej fazie następuje jedynie wstępny proces kształtowania metalu. Trwała modyfikacja następuje w drugiej fazie. Dotłaczanie służy uzyskaniu ostatecznej formy.


W trakcie obróbki wykonywane jest szereg dodatkowych czynności w tym:


 • Wyginanie
 • Zaginanie
 • Zawijanie
 • Prostowanie


Dzięki nowoczesnym maszynom możliwe jest uzyskanie dokładnych parametrów giętego materiału a wyniki procesu ją bardzo dokładne i powtarzalne.Proces gwintowania


Gwintowanie jest procesem, w którym kształtuje się otwór lub powierzchnie obiektu walcowego, tak zwany gwint zewnętrzny. Proces jest wykonywany przy pomocy obróbki mechanicznej lub plastycznej. Do głównych sposobów gwintowania zaliczamy:


 • Gwintowanie ręczne za pomocą narzynek i gwintowników
 • Gwintowanie mechaniczne za pomocą tokarek, wiertarek, oraz obrabiarek CNC
 • Szlifowanie gwintów
 • Wygniatanie gwintów